saya wakafkan tanah jilikmsayankepada fakir miskin selama satu tahun akad wakaf tersebut hukumnya a makhruh b tidak sah c sah d mubah e sunah

saya wakafkan tanah jilikmsayankepada fakir miskin selama satu tahun akad wakaf tersebut hukumnya a makhruh b tidak sah c sah d mubah e sunah

Akad waqaf tersebut hukumnya mubah ..
*maksudnya seperti ini kan ?

1 answers
1 votes
1

Saya wakafkan tanah jilikmsayankepada fakir miskin selama satu tahun akad wakaf tersebut hukumnya a makhruh b tidak sah c sah d mubah e sunah

1
Pertanyaan Serupa

Saya wakafkan tanah jilikmsayankepada fakir miskin selama satu tahun akad wakaf


Search
_